Interludium - Diensten

Ons onderzoeksterrein is breed, maar enkele van onze unieke specialisaties willen we toch graag benadrukken:

» Namaakbestrijding
» Internationaal achterhalen van financiële
   gegevens
» Opsporen van personen en (on-)roerende
   goederen
» Screening/pre-employment onderzoek

De onderzoeken zijn gericht op het verkrijgen van een zo duidelijk mogelijk beeld van (verdachte) feiten. (Indien noodzakelijk verrichten wij observaties en maken wij gebruik van technische hulpmiddelen als camera’s en volgsystemen.) Dit varieert van strafrechtelijke en/of civielrechtelijke voorvallen, schriftelijke verhoren tot onderzoek van verhaalsmogelijkheden en preventievoorstellen met alles wat daar mogelijk tussen ligt.

Meer algemene diensten die wij aanbieden zijn:

» fraudeonderzoeken
» onderzoek naar (interne) diefstal en verduistering
» interne bedrijfsonderzoeken
» (inter-)nationaal onderzoek betreffende
   ontduiking van licentierechten in audio- en
   video/film industrie
» verzuimfraude

Alimentatie onderzoek:

Het leveren van bedrijfsrecherchediensten is onze core business, maar voor alimentatieonderzoeken kunt u ons eveneens benaderen. De financiële gevolgen van een scheiding zijn vaak schrijnend. Als echter blijkt dat er onterecht alimentatie betaald wordt omdat een ex-partner opnieuw samenwoont en/of een dienstverband is aangegaan, wordt het extra gevoelig. Laat ons vaststellen of uw vermoedens juist zijn.

Bedrijfsgegevens

Interludium Nederland

Postbus 301
7300 AH Apeldoorn
The Netherlands

Phone : + 31 (0)55-3550305
Fax     : + 31 (0)55-3552815
Mobile : + (0)646-388277

Interludium Duitsland

Wilhelmstra�e 14a
61381 Friedrichsdorf
Germany
Deutschland

Phone : +31 55 3550305
Mobile :+31 646 388277

Interludium Luxemburg

Luxemburg

Phone : + 35 (0)269-1122030
Site : www.Interludium.lu
E-mail :

Interludium United States

215 East 58th St.
New York
United States

Phone : + 31 (0)55-3550305
Fax     : + 31 (0)55-3552815
Mobile : + (0)646-388277

Klik hier om een E-mail te versturen

Navigatie


Interludium FBI

Interludium FBI

Missing-art

Missing-art

Simpar

Simpar